27.6 C
Arta
22 Ιουλίου 2024

Χρήστος Γκόκας: Αναφορά σχετικά με την πρόταση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Διαβάστε επίσης

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τη συνάδελφό του Βουλευτή, κα Χαρά Κεφαλίδου, κατέθεσαν αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την πρόταση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για νομοθετική ρύθμιση, χορήγησης άδειας και λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από την εν λόγω Σχολή, με την ένταξη της Χειροτεχνικής της Σχολής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα επισημαίνουν ότι η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή έχει ως κύριο μέλημά της την ανάδειξη της Χειροτεχνικής, καθώς αποτελεί όρο της Διαθήκης των Ευεργετών Ριζάρη, και συγκεκριμένα λειτουργεί σε πλήρως διαμορφωμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της στο Μονοδένδρι Ζαγορίου, το Κέντρο Χειροτεχνίας και Παραδοσιακής Λαϊκής Ηπειρώτικης τέχνης με οικοτροφείο και Εκθεσιακό Κέντρο. Όμως ο Ν. 4763/2020 προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ και ΙΕΚ μόνο από ιδιώτες, παραβλέποντας ότι ως ΝΠΙΔ λειτουργούν και τα Ιδρύματα του ν. 4282/2013 περί Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών κλπ., μεταξύ των οποίων και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή.

Επίσης σημειώνουν ότι το παραπάνω Ίδρυμα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, χωρίς καμία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ιδιωτών και Κοινωφελών Ιδρυμάτων καλούν την κα Υπουργό να προβεί στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του δίκαιου αυτού αιτήματος. 

Ο κ. Γκόκας, βέβαια, έχει τονίσει κατ’ επανάληψη την ανάγκη για ανάδειξη της σπουδαίας αυτής ηπειρώτικης τέχνης, η οποία πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στις νεότερες γενιές και να μην σβήσει στο πέρασμα των ετών από την αμέλεια της Πολιτείας.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

Προς:   Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως 

Θέμα: «Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για άδεια και λειτουργία ΕΣΚ και ΙΕΚ του Κοινωφελούς Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής»

Με επιστολή της η διοίκηση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επισημαίνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει για την ένταξη της Χειροτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος στη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επειδή η ανάδειξη της Χειροτεχνικής είναι όρος της Διαθήκης των Ευεργετών Ριζάρη και οφείλει να είναι στις προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας.

Επειδή το Ίδρυμα έχει αναπτύξει τη Χειροτεχνική και την έχει καταστήσει πρότυπο ποιότητας, ζητά την ένταξή της στην επίσημη δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επειδή στο νόμο 4763/2020 προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ και ΙΕΚ από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις προϋποθέσεις (παράγραφος 4 και 5 του άρθρου 10 και παρ. 5  του άρθρου 23), όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται ότι τα μέλη των διοικήσεων και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.

Επειδή ο ν. 4093/2012 και ο ν. 4763/2020 παραβλέπουν ότι ως ΝΠΙΔ λειτουργούν και τα Ιδρύματα του ν. 4282/2013 περί Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών κλπ., μεταξύ των οποίων και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, στις διοικήσεις των οποίων ΔΕΝ υπάρχει κώλυμα διορισμού δημοσίων υπαλλήλων ως εκτελεστών διαθηκών και τα οποία πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ίδρυση τέτοιων δομών.

Επειδή η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή διοικείται σύμφωνα με το από 8/5/1958 ΒΔ (ΦΕΚ Α’ 81/17-5-1958), Οργανισμού του Διοικήσεως και Διαχειρίσεως και επικουρικώς με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 , και έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ΔΕΝ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και λειτουργεί, σε πλήρως διαμορφωμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του στο Μονοδένδρι Ζαγορίου,  Κέντρο Χειροτεχνίας και Παραδοσιακής Λαϊκής Ηπειρώτικης τέχνης με οικοτροφείο και Εκθεσιακό Κέντρο. 

Ζητείται για λόγους ίσης μεταχείρισης να υπάρξει πρόβλεψη που θα διασφαλίζει την εκτέλεση των σκοπών των κοινωφελών ιδρυμάτων μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων δομών (ΕΣΚ/ΙΕΚ) ανεξάρτητα από την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα των μελών των διοικητικών συμβουλίων -εκτελεστών των διαθηκών των διαφόρων Εθνικών Ευεργετών.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η σχετική επιστολή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής καθώς και η πρόταση που καταθέτει για νομοθετική ρύθμιση και ζητώ να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες άμεσης επίλυσης του δικαίου αιτήματος.

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα