14.8 C
Arta
13 Απριλίου 2024

Απάντησε χωρίς να απαντήσει το ΥπΑΑΤ για την ακαρπία της ελιάς στην Άρτα

Διαβάστε επίσης


Τρεις μήνες μετά την κατάθεση της υπ’ αριθμ. 2246/12.12.2023 Ερώτησης της Βουλευτή Άρτας και Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη για την ακαρπία της ελιάς και την κραυγή αγωνίας των Αρτινών ελαιοπαραγωγών, το ΥπΑΑΤ επιχειρεί να απαντήσει.

Δυστυχώς για τους ελαιοπαραγωγούς, το ΥπΑΑΤ, στη συνημμένη από 13.13.2024 Απάντησή του, απλά περιορίζεται να αναφέρει ότι «η ακαρπία δεν καλύπτεται ασφαλιστικά».

Στα ερωτήματά μας, λοιπόν, αν θα ληφθούν μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των ελαιοπαραγωγών, ποια μέτρα θα είναι αυτά, ώστε να κλείσει η ψαλίδα τιμών από το χωράφι στο ράφι και αν θα αναπληρωθεί το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών από de minimis ή κρατικές επιχορηγήσεις, καθώς φαίνεται οι απαντήσεις της Κυβέρνησης είναι αρνητικές.

Ακολουθει ο σύνδεσμος για την Ερώτηση της Όλγας Γεροβασίλη : Ερώτηση Γεροβασίλη: Κραυγή Αγωνίας από τους Ελαιοπαραγωγούς Άρτας | ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ (syriza.gr) και ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου:

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ό. Γεροβασίλη, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, που οφείλονται σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.  Δεν αποζημιώνονται οι δευτερεύουσες ή εκείνες που οφείλονται σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.  

Ως εκ τούτου, η ακαρπία δεν καλύπτεται ασφαλιστικά 

Από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν στην Π.Ε. Άρτας από τους γεωτεχνικούς του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, διαπιστώθηκε ακαρπία των ελαιοδένδρων.  

Ωστόσο, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ παρακολούθησαν με συνεχείς επισημάνσεις την πορεία της καλλιέργειας προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η κατάσταση. 

Βάσει αυτών θα αποφασιστεί αν και σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και εργαλείο που μας δίνει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και αντιμετωπίζοντας την ελιά ως ένα ιδιαίτερης σημασίας εθνικό προϊόν, με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκλήθηκε συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των 9 χορών του Νότου, με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην πρωτογενή παραγωγή.  

Τα πρωτεύοντα θέματα της ατζέντας του Υπουργού ήταν η ακαρπία στην ελιά και ο περονόσπορος στο αμπέλι με σκοπό την από κοινού με τις άλλες χώρες διαπίστωση, καταγραφή και αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να προκύψει η βέλτιστη δυνατή πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδεδειγμένα υπάρξει αρωγός των παραγωγών όποτε κρίθηκε απαραίτητο.  

Ειδικά για την ελιά, ενδεικτικό της σημασίας που δίνουν οι Κυβερνήσεις μας στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι το γεγονός ότι ενισχύθηκαν τόσο μέσω του ΠΑΑ όσο και μέσω των Κρατικών Ενισχύσεων και των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, με τέσσερεις Αποφάσεις των οποίων ο συνολικός Προϋπολογισμός ξεπέρασε το πρωτοφανές ποσό των 150 εκ €.  

Το αντίστοιχο ποσό για την ΠΕ Αρτας ανέρχεται σε 1.112.252 € . 

Πέραν αυτών, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης ορίζονται σαφώς στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ήτοι το Ν. 3877/2010 και τους απορρέοντες από αυτόν Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. 

Το μη αποζημιώσιμο ποσοστό ζημιάς αποτελεί την απαλλαγή, η οποία ενυπάρχει σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα.  

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η συνολική αναμόρφωση του γεωργοασφαλστικού συστήματος και η νομοθέτηση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου και βελτιωμένου κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί εξ αρχής βασικό στόχο της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες παραγωγών και κτηνοτρόφων, όπως αυτές διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται, με βάση τις νέες κλιματικές συνθήκες. 

Προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PWC, τις οποίες αξιολογούμε σχεδιάζοντας τα επόμενα μας βήματα, πάντα με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και τη φερεγγυότητα των υπηρεσιών του. 

Οι εν λόγω μελέτες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση νέων κινδύνων, νέων μορφών ασφάλισης και της δυνατότητας αξιοποίησης των διαθέσιμων από την νέα ΚΑΠ εργαλείων διαχείρισης κινδύνων (Καν. 2021/2115, άρθρο 76).  

Όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των επομένων μηνών θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.  

Σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας, σημειώνεται ότι η ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας, σύμφωνα με τον ν.3852/2010 (Α΄87), «Καλλικράτης», άρθρο 186, ανήκει στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας και συγκεκριμένα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Στις αρμοδιότητές τους ανήκουν η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος του εν λόγω προγράμματος.  

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας δεν εφαρμόζεται εθνικό πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

Όσον αφορά στις πληρωμές των ενισχύσεων, υπενθυμίζεται ότι με παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού εξασφαλίστηκαν για τη χώρα οι ίδιοι πόροι με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, ύψους 19,3 δις ευρώ, όταν οι πόροι της ΚΑΠ μειώνονται, και συνολικά και επιμέρους, για τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη.  

Επομένως το ποσό που θα αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς δεν υπόκειται σε μείωση. Αντίθετα, τονίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των δύο Πυλώνων, παραμένει αμετάβλητο.  

Αυτό που διαφοροποιείται είναι η λογική με την οποία χορηγούνται οι ενισχύσεις στους εν δυνάμει δικαιούχους. Πλέον, αντί της Βασικής Ενίσχυσης και του Πρασινίσματος, ο Πυλώνας Ι έχει τρεις άξονες: Βασική Ενίσχυση, Αναδιανεμητική Ενίσχυση και Οικολογικά Σχήματα.  Δεδομένου ότι οι πληρωμές για το έτος 2023 είναι σε εξέλιξη -με την καταληκτική ημερομηνία πληρωμών να είναι η 30η Ιουνίου 2024- και τα ποσά που έχουν χορηγηθεί δεν είναι οριστικά, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης ή μείωσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Τέλος, για τα θέματα που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την ως άνω Ερώτηση στο εν λόγω καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ 

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα