24.8 C
Arta
23 Ιουνίου 2024

Ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πουρναρίου

Διαβάστε επίσης

Χρ. Σιαφάκας: «Είναι βούληση όλων  να σταματήσει το έργο και θα είμαστε απέναντι σε όποιον επιβουλεύεται τα συμφέροντα του τόπου μας»

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 22  Απριλίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων  με τακτικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, τη διατύπωση απόψεων για τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επιβαρύνουν την περιοχή με την  Εγκατάσταση και λειτουργία Πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 103 MW, στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου όπου Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες 28 Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Καμπής, Γριμπόβου, Πιστιανών, Ροδαυγής, Αγ. Σπυρίδωνα, Ράχης και Καλοβάτου. Συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση επί του θέματος  ο κ. Ιωάννης Σπύρου και ο κ. Μιχάλης Κατσιμπόκης,  εκπρόσωποι της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κώστας Πατήλας έθεσε υπόψη του Σώματος τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι λόγοι της αρνητικής γνωμοδότησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου και την εκτίμηση και  αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρονται τα σημαντικότερα εξ αυτών: Κλίμα-Βιοκλίμα, Μορφολογικά–Τοπολογικά Χαρακτηριστικά, Φυσικό Περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα). 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων, η λίμνη Πουρναρίου διακρίνεται  από πλούσιο βιότοπο και η σκιά που δημιουργεί το έργο, μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος. Η κάλυψη ενός μεγάλου μέρους της λίμνης από τα φωτοβολταϊκα πάνελ  θα δημιουργήσει πρόβλημα στον βυθό με  τα σχετικά αγκύρια και η μόνιμη σκίαση  θα προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα του νερού. Η ιχθυοπανίδα είναι αξιοσημείωτη καθώς στα νερά της λίμνης φιλοξενούνται κυπρίνοι, στρωσίδια, πινδοβίνοι, μπριάνες, λιάρες μουστακάτοι, τυλιανοί, άγριες πέστροφες, χέλια και ψευδοφοξίνοι που πρόκειται για είδος που δεν εμφανίζεται σε άλλον ταμιευτήρα στην Ελλάδα.

 Ο υδροβιότοπος της λίμνης είναι ένας καινούργιος σχετικά υδροβιότοπος που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσω της φυσικής εξέλιξης των υδροβιοτόπων. Μια κατασκευή τέτοιου μεγέθους θα επηρεάσει το φωτισμό, την οξυγόνωση και τη θερμοκρασία της λίμνης και θα υπάρξει διατάραξη και αλλοίωση του μοναδικού οικοσυστήματος. Πρόκειται για περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες  για την αξιοποίηση της Λίμνης και της Παραλίμνιας Ζώνης από τους Δήμους που γειτνιάζουν και από την ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου,  η οποία πέραν των άλλων περιλαμβάνει και περιμετρικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για την τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής.  Υπάρχει άμεση οπτική επαφή με την εγκατάσταση και η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος που προκαλείται θα αποτελεί οπτική όχληση για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Η αρνητική γνωμοδότηση

Αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, το Σώμα γνωμοδότησε αρνητικά όσον αφορά στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δεν ενέκρινε την Εγκατάσταση και λειτουργία Πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Τέλος ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρ. Σιαφάκας επισήμανε ότι: «Είναι Βούληση όλων να σταματήσει το έργο αυτό και θα είμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται τα συμφέρονται του τόπου μου μας. Σύντομα πρόκειται να συναντηθώ με τους Δημάρχους των Δήμων που βρίσκονται γύρω από την Λίμνη Πουρναρίου προκειμένου να αποφασίσουμε  σε ποιες ενέργειες θα προβούμε προκειμένου να αναδείξουμε το θέμα» 

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα