27.6 C
Arta
22 Ιουλίου 2024

Η περίπτωση της Ελευθερίας Φακίτσα, για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη

Διαβάστε επίσης

Έχει ξεκινήσει ο διάλογος για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη, μια θέση που αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Συμπαραστάτη ς του Δημότη είναι ένας θεσμός που λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πολιτών και των τοπικών αρχών. Ο κύριος ρόλος του είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών, να επιβλέπει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στις ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης και να επιλύει προβλήματα που αφορούν τη διοίκηση και την παροχή δημοτικών υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι τοπικές αρχές λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και τις αρχές της δικαιοσύνης, και ότι οι αποφάσεις τους είναι δίκαιες και αμερόληπτες.

Παρόλα αυτά οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι στην περιοχή της Άρτας, ο εν λόγω θεσμός δεν εφαρμόστηκε ποτέ, λόγω της έλλειψης κοινωνικής και πολιτικής συμφωνίας των δημοτικών παρατάξεων στην επιλογή ενός προσώπου κοινής αποδοχής για την θέση αυτή.

Η φοβία αυτή εκ μέρους της εκάστοτε δημοτικής αρχής, αλλά και των δημοτικών συνδυασμών αποδεικνύει μια σειρά από προκαταλήψεις στην λήψη της σχετικής απόφασης.

Από την εμπειρία σε άλλες περιοχές, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τους λόγους, για τους οποίους και ο ρόλος του Συμπαραστάτη, δεν επιτυγχάνεται πάντα και αυτοί είναι κυρίως οι εξής:

Έλλειψη Ανεξαρτησίας: Ο συνήγορος του Δημότη συχνά διορίζεται από την ίδια την τοπική αρχή, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ανεξαρτησία του και την ικανότητά του να ενεργεί αμερόληπτα.

Περιορισμένοι Πόροι: Πολλές φορές, οι δομές και οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον συνήγορο του Δημότη είναι ανεπαρκείς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έλλειψη προσωπικού, χρηματοδότησης και άλλων απαραίτητων πόρων, που δυσκολεύουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

Γραφειοκρατία: Η γραφειοκρατία και η περίπλοκη διοικητική δομή των τοπικών αρχών μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Περιορισμένη Νομική Εξουσία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συνήγορος του Δημότη μπορεί να μην έχει την απαραίτητη νομική εξουσία για να επιβάλλει τις αποφάσεις του ή να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στις διοικητικές διαδικασίες.

Έλλειψη Συνειδητοποίησης: Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ή τον ρόλο του συνηγόρου του Δημότη, με αποτέλεσμα να μην απευθύνονται σε αυτόν για βοήθεια.

Αντίσταση από τις Τοπικές Αρχές: Μπορεί να υπάρχει αντίσταση ή απροθυμία από μέρους των τοπικών αρχών να συνεργαστούν με τον συνήγορο του Δημότη, ειδικά αν οι υποδείξεις του θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πρακτικές τους.

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συνηγόρου του Δημότη, απαιτούνται μέτρα όπως η ενίσχυση της ανεξαρτησίας του, η παροχή επαρκών πόρων, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενημέρωση του κοινού για τον ρόλο και τις δυνατότητές του.

Στα πρόσωπα τα οποία ακούγονται ως ενδιαφερόμενα ή προτεινόμενα για την θέση αυτή είναι και η Δικηγόρος Ελευθερία Φακίτσα, η οποία έχει γνωστή δράση πολιτική και νομική στην Άρτα. Είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας και με μεγάλη γνώση των θεμάτων της αυτοδιοίκησης και έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα για την θέση αυτή, όπως π.χ.

Νομική Κατάρτιση, Ικανότητα Διαμεσολάβησης, Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Δεοντολογία και Ακεραιότητα (Οι δικηγόροι δεσμεύονται από κώδικες δεοντολογίας που προάγουν την ακεραιότητα, την αμεροληψία και τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη θέση αυτή). Εμπειρία στην Επίλυση Προβλημάτων.

Ωστόσο, πέρα από τη νομική τους κατάρτιση, η Ελευθερία έχει αποδείξει ότι διαθέτει και άλλες δεξιότητες  , όπως:

  • Εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση με κατανόηση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες: με ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με πολίτες και τοπικές αρχές.
  • Ενσυναίσθηση και Προσβασιμότητα.

Εν ολίγοις στον δημόσιο αυτόν διάλογο, η Ελευθερία Φακίτσα  με την κατάλληλη εμπειρία και δεξιότητες μπορεί να είναι ιδανική για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη, προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές του για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ πολιτών και τοπικών αρχών και την προώθηση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

Το ζήτημα είναι, αν μπορεί να υπάρξει η υπέρβαση και να επιλεγεί τελικά ένα πρόσωπο, το οποίο θα είναι κοινής αποδοχής για την θέση αυτή, ή το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα επιμείνει στη νοοτροπία της πεπατημένης και στα στερεότυπα των αποκλεισμών;

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα