27.1 C
Arta
24 Ιουλίου 2024

ΔΙ.Π.Ε. Άρτας: Χάνεται και του χρόνου το πρόγραμμα κολύμβησης…

Διαβάστε επίσης

Με έγγραφό της προς 1. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου 2. Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποίηση 1. Δήμο Αρταίων και 2. Σχολικές Μονάδες περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, η Διευθύντρια ΔΙΠΕ Άρτας Δρ. Κλεοπάτρα Βασιλείου, εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι παρά την δέσμευση του Δήμου Αρταίων δεν λειτούργησε το Κολυμβητήριο, με αποτέλεσμα να χάσουν το μάθημα της Κολύμβησης οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών της Άρτας, ενώ υπάρχει κίνδυνος αν μέχρι την 21 Ιουνίου δεν διαβεβαιώσει ο Δήμος Αρταίων ότι λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του, να χαθεί το πρόγραμμα και για το επόμενο έτος.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:


Κατόπιν της παραχώρησης άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στις 8-1-2021 και ύστερα από συνεχείς οχλήσεις μας προς το Δήμο Αρταίων, προκειμένου να προγραμματιστεί το αντικείμενο της κολύμβησης, καταλήξαμε, αφενός στην από 7-3-2023 απάντηση του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την οποία θα γινόταν η παραχώρηση του κολυμβητηρίου «…από τα τέλη Απριλίου και μετά…», αφετέρου στην από 12-5-2023 νεώτερη απάντηση του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Αρταίων, όπου μας γνωστοποιούν ότι «…η παραχώρηση θα είναι δυνατή προς τα τέλη Μαΐου…», γεγονός που συμπίπτει με τη σχεδόν λήξη του σχολικού έτους.
Κατόπιν τούτων, εκφράζουμε τη λύπη μας καθώς εκ των πραγμάτων διαπιστώνουμε την απουσία μέριμνας εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εξασφάλιση κολυμβητικών δεξαμενών της περιοχής ευθύνης μας, παρόλο που οι μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, όπως προβλέπεται από το υπ’ αριθμ. 64698/15/31-5-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., για τον προγραμματισμό του αντικειμένου της κολύμβησης, για το σχολικό έτος 2022-23. Ως εκ τούτου είναι αδύνατη, λόγω εκπνοής του διδακτικού έτους, η εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους (ΥΑ 146567/Δ5/20-09-2019).
Για το λόγο αυτό το Υ.ΠΑΙ.Θ. προσλαμβάνει προσωπικό για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ήτοι: Συντονιστές Κολύμβησης και εκπαιδευτικούς ΠΕ 11 και ορίζονται Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των μαθητών.
Το τρέχον σχολικό έτος το Υ.ΠΑΙ.Θ. έδωσε τη δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να οργανώσουν το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, παρέχοντας τις προδιαγραφές του απαιτούμενου προσωπικού ανάλογα με τις Περιφερειακές Ενότητες, δεδομένο το οποίο στην Π.Ε. Άρτας δεν δύναται να εφαρμοστεί, καθότι το κολυμβητήριο δεν διαθέτει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την κολύμβηση κατά τους χειμερινούς μήνες, περιορίζοντας έτσι τη διδασκαλία της κολύμβησης σε ένα μοναδικό τρίμηνο.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν οι μαθητές/τριές μας να μην έχουν καν την δυνατότητα να διδαχθούν ένα μάθημα ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, με σαφή υποχρεωτικότητα, παρόλο που η ΔΙ.Π.Ε. Άρτας εξάντλησε την προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.
Με την αναμονή δε και την αναβλητικότητα της παράδοσης των κολυμβητικών δεξαμενών, αποκλείστηκε η δυνατότητα εύρεσης και εξασφάλισης άλλης πισίνας, κάτι που συνηθίζεται στις περιοχές που δεν υπάρχουν ανάλογες υποδομές.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όλα όσα επισημαίνουμε, τίθεται ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο χρήζει αναγκαίας και συγκεκριμένης απάντησης, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ή όχι των κολυμβητικών δεξαμενών στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, των μαθητών/τριών της Γ ́ και όπου δύναται και της Δ ́ τάξης των Δημοτικών σχολείων, του σχολικού έτους 2023-2024.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε πως το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ενημερωθεί μέχρι και την Τετάρτη 21 Ιουνίου. Ως εκ τούτου αν ο Δήμος Αρταίων δεν μας διαβεβαιώσει εγγράφως πως θα έχει διαθέσιμες τις κολυμβητικές δεξαμενές, οι μαθητές/τριες της Άρτας θα στερηθούν το μάθημα της κολύμβησης και για το επόμενο σχολικό έτος.

Διαβάστε επίσης

spot_img

Τελευταία Νέα